Факторинговий ринок США

На фінансовому ринку США останнім часом суттєво посилилась конкуренція між факторингом, торгівлею готівкою та платформами дебіторської заборгованості. Незважаючи на це, об’єм національного факторингового ринку в 2014 р. продовжив тенденцію зростання, збільшившись на 2 % порівняно з 2013 р., і склав 100,1 млрд. дол. США. Основну частку ринку (73,1 %), як і в попередні роки, становив факторинг без права регресу, при цьому більшість факторів використовували відкритий факторинг. Обсяг наданих факторингових послуг в межах країни домінував над міжнародним факторингом (83,6 % проти 16,4 % ємності ринку). Співвідношення обсягу факторингового ринку США до ВВП у 2014 р., як і у двох попередніх роках, склало 0,6 %.

Особливістю функціонування факторингу в США є відсутність урядового (як федерального, так і на рівні штатів) регулювання.
Діяльність факторів провадиться за підтримки Міжнародної асоціації факторингу (IFA), Американської факторингової асоціації (AFA) та Асоціації комерційного фінансування (CFA) шляхом популяризації, самоврядування, обміну досвідом в рамках конференцій та навчальних курсів, а також надання факторам доступу до інформаційних ресурсів (галузевих даних, правової бази тощо).

Факторинговий ринок США є сильно фрагментованим, оскільки значна частина його обороту генерується кількома великими факторами. Зокрема, портфелі 16,7 % всіх факторингових провайдерів становили понад 50 млн. дол. США, у той жечас фактори з портфелями нижче 10 млн. дол. США складали 51 % всіх учасників ринку. Загальна кількість факторингових провайдерів у 2014 р. становила 110 компаній.

Найбільшого розповсюдження факторинг набув у східних штатах, на які припадало 50 % обсягу факторингового ринку країни. Частка північних штатів становила 28 % ринку, а південно-східних – 22 %.

Основними клієнтами факторингових компаній є виробничі підприємства (17,2 % всіх споживачів факторингових послуг), дистриб’юторські компанії (12,4 %), підприємства сфери послуг (11,2 %), транспорту (7,7 %), а також кадрові агентства (6,4 %).

На факторинговому ринку США надаються послуги з дисконтування рахунків-фактур, відкритого та закритого факторингу, факторингу з і без права регресу, міжнародного (експортного та імпортного) факторингу, зворотного факторингу (reverse factoring), колекторські послуги, доступ до електронної торгівлі дебіторською заборгованістю, а також кредитування на основі наявних активів.
Розвиток факторингу в Сполучених Штатах на сучасному етапі скерований на тісну співпрацю з урядовцями (через національні організації з підтримки факторингу), з метою залучення малого та середнього бізнесу до факторингового ринку шляхом популяризації та підвищення рівня освіченості останніх щодо можливостей факторингу.