Національний банк звернувся до народних депутатів України щодо законопроекту №2455 «Про споживче кредитування»

Національний банк звернувся до народних депутатів України щодо законопроекту №2455 «Про споживче кредитування»

Як вбачається з інфомації розміщеної на сайті Верховної Ради України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54521) проект Закону «Про споживче кредитування» реєстр. № 2455 знаходиться на розгляді з 23.03.2015 року та був прийнятий за основу 09.12.2015 року.

Законопроект № 2455, вводить поняття кредитного посередника, обмежує поширення дії Закону, встановлює відповідальних за державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування  - Національний банк України, в частині нагляду за банками, та Націкомфінпослуг, контроль у сфері споживчого кредитування кредитними спілками та іншими фінансовими установами ( та (частина 4 статті 1, частина 2 статті 3, стаття 5, стаття 6 розділу І).

Також законопроект № 2455 встановлює перелік інформації, яка повинна міститись в рекламних оголошеннях по наданню споживчих кредитах, та яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (стаття 7, стаття 9 розділу ІІ законопроекту № 2455).

Важливою новацією є визначення умов дострокового повернення кредиту (частина 5 статті 17 законопроекту). Таким чином, відповідно до норм вказаної статті

у випадку, якщо кредитодавець, згідно з договором про споживчий кредит одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:
  • затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше - на три календарні місяці; або
  • перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;
  • або несплати споживачем більше одного платежу, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту.кредитодавець.

Законопроектом врегулювано черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит (стаття 20 розділу ІІІ законопроекту). З дати набрання чинності встановлена наступна черговість:

  • у першу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; 
  • у другу чергу сплачуються сума основного боргу за кредитом та проценти за користування ним;
  • у третю чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).

Директор юридичного департаменту Національного банку, Олег Заморський, наголосив, що «на цей час в Україні немає окремого закону про споживче кредитування, зате у регулюванні цього виду кредитування є юридичні прогалини. Це особливо стосується недобросовісної реклами, розкриття інформації щодо умов кредитування, оцінки кредитоспроможності позичальника, кредитного посередництва, несправедливих умов договорів споживчого кредиту, нав’язування банками та фінустановами додаткових та супутніх послуг».

Національний банк України впевнений у необхідності створення комплексної системи регулювання споживчого кредитування на основі законопроекту № 2455.  Більшість європейських країн (Австрія, Болгарія, Латвія, Іспанія, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія, Хорватія) йшли саме цим шляхом – розробки окремого законодавчого акту, який регулює цей вид фінансової діяльності.
( http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27364691&cat_id=55838 )

12.02.2016