Умови вступу до асоціації Укрфактор

Членами Асоціації можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на ринку факторингових послуг та/або надання послуг, які пов’язані із наданням факторингових послуг, та/або супроводжують надання факторингових послуг, в Україні, має відповідну діючу ліцензію, яка видана компетентним органом, висловили згоду на виконання Статуту Асоціації, сплатили вступний внесок.

Рішення про прийняття до Асоціації приймається Загальними зборами Асоціації за поданням Голови Асоціації.

У разі зацікавлення у членстві в Асоціації заповнену заяву відправляти на адресу info@ukrfaktor.com. Приклад заяви за посиланням http://ukrfaktor.com/zayava.docx